Pohled do zítřka

Není možný. Pokud vám astrologie západního typu tvrdí něco jiného, pak jde pouze o šarlatánské ohlupování a okrádání zákazníků. Přesto je touha po vědění, co nás čeká, stará snad jako lidstvo samo. Nebo spíše lidstvo, svázané vznikem civilizace a vznikem prvních městských států někde v Mezopotámii. Je prokázáno, že dosud žijící zbytky přírodních národů, jakkoliv mají svůj vyspělý duchovní, dalo by se po našem říct náboženský, život, nejsou ve vztahu k budoucnosti ani zdaleka tak zvídaví, jako naše kultura, založená na hmotném prospěchu a osobním prospěchu na úkor ostatních jedinců. Stačí jim odhadovat výsledek lovu a jejich obřady mají charakter zejména prosebný a s cílem prospěchu pro všechny členy společenství, kmene.

Podobné přírodě

Podobně přírodě blízké jsou i tradiční čínské horoskopy, sjednocující hmotný a duchovní prospěch jedince.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup