Nechybujte a zvládnete to hladce

Věříte, že důkladně propracovaný projektový management Vám ulehčí mnoho práce a ušetří spoustu zbytečné námahy a úsilí? Také se vyhnete mnoha zbrklým chybám a možným přehodnocováním postupů v průběhu realizace zadaného úkolu. Představte si, že jen špatným výběrem členů týmu můžete ohrozit hladký průběh. Zvolíte spolupracovníky, kteří nemají ponětí o struktuře firmy, pro kterou úkol plníte. Neznáte jejich přednosti a slabiny. Jak se Vám s nimi bude asi spolupracovat?

Splňte úkol na jedničku

Nebo se může stát, že zbrkle spočítáte náklady na zadaný projekt. Zapomenete, například na odvody daní z odměn za práci. Pak se bude jednat o mimořádně velkou chybu, která dokončení úkolu skutečně ohrozí. Budete-li mít ale promyšleně zpracované řízení úkolu, pak dokončení úkolu nic nebude překážet. Předcházejte riziku, které můžete předpokládat. Chopte se každé nabízené příležitosti a začleňte ji do každého postupu. Neústupně se musíte řídit splnění dílčích úkolů v čase, abyste celou realizaci nakonec splnili na jedničku.

Nechybujte a zvládnete to hladce
2.7 (53.33%)3